ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το φοροτεχνικό γραφείο "Στυλιανός Φωτόπουλος & Συνεργάτες" ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό να παρέχει υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες φοροτεχνικές , λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες , καθώς και σχεδιασμό οικονομικών μελετών κάθε μορφής , σε Ελληνικές & Αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό .

Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο στελεχώνεται από ανθρώπους με εμπειρία στο χώρο καταρτισμένους , απόφοιτους οικονομικών σχολών και κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων , αλλά και με μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών και νομικών συμβούλων με εξιδίκευση σε διάφορα θέματα .

alt

Σκοπός του φοροτεχνικού γραφείου "ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ"

είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σε φοροτεχνικά , λογιστικά και σε επιπλέον ακόμη θέματα συναφή με το αντικείμενο των εργασιών του .
περισσότερα
alt

Οι θεμελιώδεις αρχές του γραφείου είναι η άριστη γνώση

και η συνεχής ενημέρωση και εκμάθηση των συνεργατών του σε όλα τα σχετικά επίπεδα του αντικειμένου του , η υπευθυνότητα , η εντιμότητα και η αμέριστη βοήθεια στον πελάτη .
περισσότερα

Οι αμοιβές του γραφείου είναι ανταγωνιστικές και εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα και τον κύκλο εργασιών της κάθε απιχείρησης που αναλαμβάνει ή της εκάστοτε μεμονωμένης υπόθεσης που καλείται να επιλύσει με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών .
 
Facebook