Φοροτεχνικες υπηρεσιες

    Σε ένα φορολογικό περιβάλλον όπως το ελληνικό, οι φοροτεχνικές υπηρεσίες είναι απολύτως αναγκαίες για κάθε εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Η επιτυχία των φοροτεχνικών υπηρεσιών συνίσταται στο σωστό σχεδιασμό, που περιλαμβάνει:

    την επιλογή του νομικού σχήματος της εταιρείας που θα ιδρυθεί 

    την τυπική και ουσιαστική κάλυψη των άμεσων και έμμεσων φόρων και υποχρεώσεων της ώστε να μπορέσει να αποφύγει τα βαριά και υπερβολικά πολλές φορές πρόστιμα του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

     

επικοινωνιαρωτηστε μας

Επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε για οποιοδήποτε πρόβλημα που σας απασχολεί.

Ιωάννου Θηβαίου 4, 136 71, Αχαρνές  
Τηλ: 210 2446277 Fax: 210 2446755

 
Facebook